.

Molimo Vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja sajta www.lume.rs. Pristupanjem i korišćenjem ovog sajta Vi pristajete da postupate u skladu sa navedenim odredbama. BBLINK d.o.o. zadržava pravo da promeni navedene uslove.

Poseta i korišćenje sajta nakon promene smatra se prihvatanjem uslova. Sav materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu “Sajt”) je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine.

Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ne uzimajući u obzir prethodno navedeno, bilo koji softver ili drugi materijal dostupan za preuzimanje ili korišćenje preko ovog sajta koji poseduje sopstvene uslove korišćenja ili licenciranja nalazi se pod zaštitom tih uslova. Ukoliko prekršite bilo koji od ovih Uslova, Vaša dozvola za upotrebu sajta će biti povučena i bićete obavezni da odmah uništite sve sadržaje koje ste preuzeli ili odštampali. Osim ako je eksplicitno drugačije naznačeno ovde ili na nekoj drugoj stranici ovog sajta, ništa ovde sadržano, bilo izričito, prećutno, odricanjem ili na drugi način, Vam ne daje pravo da koristite bilo koji deo intelektualne svojine koju ste pronašli na Sajtu. BBLINK d.o.o zadržava pravo da prikuplja određene lične podatke prilikom pretrage nekih internet stranica ovog Sajta da bi ispunio vaše zahteve ili potrebe. Svako prikupljanje takvih informacija na ovim stranicama biće sprovedeno u skladu sa pravilima o privatnosti sadržanom na ovim internet stranicama, kao i važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti. Neke stranice ovog Sajta bi mogle pohranjivati određene pakete informacija poznate kao “cookies” (kolačići) na Vašem računaru. Kolačići nam daju odgovor na pitanje kako i kada je stranica ovog Sajta posećena i koliko ljudi je posetilo.

Ova tehnologija ne skuplja informacije o Vašem ličnom identitetu, umesto toga, informacije se nalaze u zbirnoj formi.

Svrha ove tehnologije i informacija koje ona prikuplja je da nam pomogne da unapredimo svoj Sajt. Internet sajt se koristi u svrhu predstavljanja i prodaje proizvoda. Sadržaj čine isključivo informacije opšte prirode, koje nisu namenjene za rešavanje specifičnih situacija ili za neku konkretnu osobu ili identitet, i koje ne predstavljaju profesionalni savet. U maksimalnom stepenu koji zakon dozvoljava, BBLINK d.o.o ne daje garancije za tačnost, primenjivost, pouzdanost i kompletnost sadržaja na ovom sajtu, kao ni garanciju neprekidnog rada, pravovremenosti, bezbednosti ili odsustva grešaka. BBLINK d.o.o. može promeniti sadržaj ovog sajta ili proizvode i cene navedene na sajtu bez prethodnog upozorenja. U maksimalnom stepenu dozvoljenom zakonom, BBLINK d.o.o., njegovi dobavljači ili treća lica pomenuta na ovom sajtu ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, ali ne i isključivo, direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu, posebnu štetu, ili takvu koja nastaje usled gubitka profila, gubitka podataka ili prekida poslovnog procesa) koja nastaje kao posledica upotrebe, odlaganja ili nemogućnosti upotrebe, ili rezultata upotrebe ovog sajta, sajtova na koje vode linkovi sa ovog sajta ili sadržaja objavljenog ovde ili na drugim pomenutim sajtovima, bez obzira da li je zasnovana na garanciji, ugovoru ili drugom pravnom sredstvu ili da li je klijent bio obavešten o mogućnosti takve štete. Prezentacija proizvoda na sajtu www.lume.rs predstavlja promociju proizvoda iz naše ponude.

BBLINK doo se maksimalno trudi da svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima specifikacija, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne jer nekada dolazi do promene u samom procesu proizvodnje, pa se neki detalji u stvarnosti mogu razlikovati od fotografije sa sajta.

POLITIKA PRIVATNOSTI

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI KORISNIKA

BBLINK doo poštuje privatnost svakog posetioca. Svi podaci o posetiocu neće biti dostupni nijednoj osobi van BBLINK doo. U ime PREDUZEĆA, obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši zaposleni odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Kao pojedinac imate pravo da saznate koji podatak o Vama posedujemo i promenite ga ukoliko je neophodno. Takođe imate pravo da se protivite daljem uzimanju podataka i njihovoj upotrebi. Preduzećemo sve mere kako bismo ispunili vaše zahteve.

Prikupljanjem ovih podataka BBLINK doo postiže sledeće:
* Olakšava Vam korišćenje stranice time što nećete morati da upisujete podatke više od jednog puta.
* Pomaže nam da prosledimo informacije i obaveštenja brže.
* Pomaže nam da Vam obezbedimo tekstove sa sadržajem koji je za Vas bitan.
* Brže ćete moći da pronađete usluge ili informacije koje ima i pruža BBLINK doo.
* Obaveštavamo Vas o novim proizvodima, posebnim ponudama, novim informacijama i drugim novim uslugama za koje BBLINK doo smatra da Vas interesuju.

IZJAVA O ZAŠTITI POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

„Prilikom plaćanja karticom putem interneta, unos podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici banke. Sigurnost podataka prilikom plaćanja karticama, garantuje procesor platnih kartica na čijim stranicama se obavlja ceo proces plaćanja. Ni jednog trenutka preduzeće BBLINK doo, niti Banca Intesa ad Beograd koja omogućava prihvat platnih kartica u ime i za račun preduzeća BBLINK doo, nema pristupa podacima sa Vaše platne kartice."

"Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola I PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije." Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni process naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu. Povraćaj sredstava se vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.

REKLAMACIJE

Proizvod koji reklamirate mora biti upakovan u kutiju, a reklamna greška mora biti označena. BBLINK doo ne preuzima odgovornost za fizički oštećene proizvode ili proizvode koji su oštećeni nenamenskim korišćenjem. Budite sigurni da ćemo sve opravdane reklamacije prihvatiti i u zavisnosti od Vaših zahteva vratiti novac, zameniti ili popraviti proizvod. Prijave reklamacija kao i detaljne informacije o pravima i obavezama kupca ili prodavca možete zatražiti putem telefona ili slanjem reklamacionog lista na email adresu websupport@lume.rs.

Reklamacioni list možete preuzeti OVDE.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, BBLINK doo je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Ukoliko niste zadovoljni kupljenim proizvodom, imate pravo na zamenu uz priložen račun.

Ukoliko želite da izvršite zamenu proizvoda koji ste kupili, molimo Vas da pošaljete šifru ili ime proizvoda za koji želite da izvršite zamenu na email websupport@lume.rs ili nas pozovite na broj telefona 011/ 313 91 33 gde ćete dobiti odgovor sa detaljnim instrukcijama o proceduri zamene.

Poručeni artikal nije moguće menjati ako je oštećen na bilo koji način

Ukoliko ste nakon prijema artikla utvrdili da ipak nije to što želite, imate pravo na zamenu uz priloženi račun. Zamenu artikla možete izvršiti 15 dana od dana prijema artikla. U slučaju zamene robe kupac snosi troškove transporta spornog artikla do magacina kao i ponovni transport zamenjenog artikla od magacina do adrese.

POVRAĆAJ SREDSTAVA

Pravilnik o postupku i načinu rešavanja reklamacija

Član 1.

Ovim pravilnikom Trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nedostataka na kupljenom proizvodu i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti Trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

Član 2.

Kupac, u smislu ovog pravilnika, jeste svaki građanin koji je u prodajnom objektu, telefonskom porudžbinom ili putem interneta na sajtu www.lume.rs kupuje proizvode za lične potrebe ili potrebe drugih.

Član 3.

Zahtev za reklamaciju može se dostaviti poštom na sledeću adresu BBLINK d.o.o, Koste Abraševiča br.10, 11271 Surčin, ili na email websupport@lume.rs . Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju kupac je dužan: - u zahtevu za reklamaciju da navede razloge reklamacije i željeni način rešavanje iste. - proizvod koji reklamira da vrati u originalnom pakovanju. - dostavi račun.

Član 4.

Kupac nema pravo na prigovor ako je: . - propustio rok za podnošenje prigovora utvrđen u članu 3. ovog pravilnika; . - nedostatak na kupljenom proizvodu nastao njegovom krivicom ili krivicom drugih; . - kupio proizvod na rasprodaji; . - kupio proizvod sa nedostatkom po sniženoj ceni; . - promenio odluku o izboru atrikla.

Član 5.

Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje ovlašćeni radnik i obaveštava Kupca u roku od 8 radnih dana od dana prijema iste.

Član 6.

U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane Trgovca, Kupac ima pravo po sopstvenom izboru na: . - zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov ispravan proizvod; . - vraćanje iznosa cene plaćene po priloženom računu; . - otklanjanje nedostatka na proizvodu.

Član 7.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, BBLINK d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši preko poslovne banke, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Član 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.